LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
             ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf - 
                 is in de lucht sinds 16 december 1995.
                 Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, 
                 aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Twitter :
@OmroepOdrie

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

Voorlopig geen sport op zondag, maar wel muziek

 

 

 

 

 


Geen ODRIE SPORT OP ZONDAG, maar wel MUZIEK.

Helaas hebben we moeten besluiten om ODRIE SPORT OP ZONDAG voorlopig niet meer uit te zenden. Dat vinden we heel jammer, maar de sportmedewerkers gaan vanaf nu de drie vrijkomende uren anders invullen. Iedere zondag tussen 14.00 en 17.00 uur wordt muziek de ether ingezonden. Dat wordt een gevarieerd programma met een keur aan muziekstijlen.


Aan alle medewerkers van Odrie

Vanaf zaterdag 23 januari geldt er een avondklok tussen 21.00 uur ’s-avonds en 04.30 uur ’s-ochtends. Het is dan verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn.
Dit heeft consequenties voor de programma’s die vanaf 21 u uitgezonden worden of om 21 u stoppen. Zie bijgaand overzicht.

Er gelden enkele ontheffingen om tijdens de avondklok toch de straat op te mogen. Één van de ontheffingen is op onze omroep van toepassing: Medewerkers die journalistieke programma’s maken en mensen die strikt noodzakelijk zijn voor de nieuws- en informatievoorziening mogen de straat op. Maar dit uitsluitend onder voorwaarden! Daarbij zullen we per keer de afweging moeten maken of het écht noodzakelijk is om de avondklok te negeren of dat het nieuwsmateriaal ook op een andere wijze te realiseren is.
Voor medewerkers van niet-journalistieke programma's of programma's die niet gericht zijn op informatievoorziening, geldt dat er geen ontheffing van de avondklok van toepassing is. Deze programma’s of programmaonderdelen zullen vanuit huis gemaakt moeten worden of moeten worden opgenomen op een tijdstip waarop de avondklok niet geldt.

Uitzonderingen die voor onze omroep derhalve van toepassing zijn:
1. Uitzendingen van Gemeenteraadsvergaderingen en – commissievergaderingen
2. Het oplossen van technische storingen.

Om voor deze uitzonderingen de straat op te gaan moet afzonderlijk per keer door de betreffende medewerker een zgn. “Eigen verklaring” worden opgemaakt. Daarnaast is het noodzakelijk dat Odrie afzonderlijk per keer een “Werkgeversverklaring” opmaakt. We gebruiken hiervoor uitsluitend de door de overheid beschikbaar gestelde modellen. Voor de werkgeversverklaring lezen we het woord “werkgever” het woord “vrijwilliger”. Beide verklaringen moet je op zak hebben als je de straat op gaat (digitaal of geprint).
Nadrukkelijk vermelden we, dat uitsluitend een eigen verklaring niet toereikend is. Een eventuele boete die voortvloeit uit het niet kunnen tonen van de juiste verklaringen komt voor eigen rekening en risico.ODRIE dankt de Vesuvius club uit Elsloo