LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
                                   ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf -  is in de lucht sinds 16 december 1995.
Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
              Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl


Klik op plaatje voor live-stream
werkt helaas niet

Home
Radiogids
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Vacatures
Links
Archief
Sponsors
Contact

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging 

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

 

 


Tijdelijk luisteren via Internet :

*Winamp, iTunes 
* Windows Media Player
* Real Player 
* QuickTime 

Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg

De piratengroep van de lokale Omroep Odrie, die onlangs middels de sponsoring van een 43-tal bedrijven, artiesten en de opbrengst van een daverende muziekavond het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde en Appelscha twee duo scootmobielen overhandigde, heeft na een evaluatie besloten om ook volgend jaar een feestelijke muziekavond te organiseren waaraan een goed doel is verbonden.
Deze feestavond wordt op zaterdagavond 28 maart 2020 in ’t Scha, het Restaurant Bowling & Events-accommodatie van Anne van den Berg en Bart Dijkstra in het hartje van Appelscha (voormalig Hanenburcht) gehouden. Het piratenteam is nu bezig om een goed doel uit te zoeken, waar dan de opbrengst middels het aanbieden van een cadeau aan wordt overhandigd.
Het piratenteam kreeg een maand geleden veel enthousiaste reacties en support op hun actie voor Stellinghaven. Daar waren de organisatoren, maar zeker ook de deelnemende sponsoren, zeer content mee.


Piratenteam van Odrie overhandigt twee duo scootmobielen
aan Stellinghaven

Met evenveel enthousiasme als dat men er als piratengroep van de lokale Omroep Odrie het laatste half jaar aan de dag legde om het doel te bereiken heeft het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg zaterdagmiddag voor de zowel de locatie Oosterwolde als die in Appelscha twee duo scootmobielen in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de door Stellinghaven verzorgde muzikale middag, waar het team van Odrie de twee mobielen vanuit de schuifdeuren binnenreden en onder luid applaus aan de enthousiaste bewoners presenteerde. ZuidoostZorg manager Jeanet Poelhuis nam de prachtige cadeaus in ontvangst.
“Het gepassioneerde en enthousiaste team van Odrie hebben op korte termijn iets voor elkaar gekregen waar wij ontzettend blij van zullen worden. En wij dat zijn dan de bewoners in onze locaties Oosterwolde en Appelscha” liet Poelhuis in haar toespraakje vooraf al even weten. “Ongelooflijk wat jullie allemaal hebben gepresteerd om ons met deze komende verrassing te verblijden. Grote dank richting de mensen van het piratenteam”.
Het initiatief werd zo’n half jaar geleden opgezet door het piratenteam van Odrie, dat met zes medewerkers op zaterdagavond een muziekprogramma alle de piraten uit jaren70 tot 90 verzorgt. Door middel van een daverende feestavond in de Lindehoeve in Appelscha, sponsoring door een 43-tal bedrijven uit Oosterwolde en Appelscha en medewerking van de muzikanten die een bijdrage leverden voor de feestavond is een voorop uitgekozen goed doel op deze wijze tot stand gekomen. Van de geldmiddelen konden zodoende de twee duo scootmobielen betaald worden.
“Om eens wat anders te doen dan alleen maar ons gewilde piratenprogramma op de zaterdagavond te presenteren zochten wij eigenlijk iets geheel anders”, aldus Geert van der Heide van het piratenteam bij de overhandiging. Hij was bijzonder blij en ingenomen wat men voor de locaties van Stellinghaven heeft kunnen doen en bedankte nadrukkelijk in dezen de sponsors, Lindehoeve en de artiesten die tijdens de feestavond optraden en het publiek die het allemaal mogelijk hadden gemaakt dat de twee duo scootmobielen gekocht en aangeboden konden worden. “Wij hopen dat jullie heel veel plezier hebben met elkaar op deze voertuigen die voor zowel Oosterwolde als Appelscha”, zo liet van der Heide tot slot weten en de voertuigen via de schuifdeuren door een aantal piraten werden binnen gereden. Een dankbaar applaus volgde.
Later op de middag werd door taxi Kort één van scootmobielen naar de locatie Appelscha gereden, waar een aantal bewoners met hun manager ze gelijk in gebruik namen, door een rondje door het gebouw te maken. Ook daar was men content met dit prachtige cadeau.


LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN

De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april aanstaande zullen hun programma’s via beide zenders gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze innige samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen. Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.

Een groot aantal (vrijwillige) medewerkers van beide omroepen waren donderdagavond in de MFA in Oldeberkoop bijeen voor het officiële startsein van de samenwerking. Centraal-voorzitter Jan Koopman herinnerde nog eens aan de snode plannen van de OLON om streekomroepen te creëren met minimaal 100.000 potentiële luisteraars. ‘Zulks kan misschien in de grote steden, maar op het Friese platteland werkt dat niet’, aldus Koopman. Daarop zijn Odrie en Centraal gaan nadenken over mogelijke samenwerking, alsmede over de vraag hoe beide omroepen daar voordeel van zouden kunnen hebben. Stukje bij beetje zijn we naar elkaar toegegroeid’, aldus Koopman.

Zijn collega Arie den Blanken van Odrie wees er nog eens met nadruk op dat samenwerking een noodzaak is. ‘We worden er beide beter van. We kunnen elkaar versterken’, stelde Den Blanken, die er aan toevoegde dat Centraal en Odrie samen nog lang geen volwaardige streekomroep vormen. ‘Maar misschien worden we in de toekomst er wel toe gedwongen om één omroep te worden. Want afzonderlijk verdergaan is op den duur geen optie.’

Bestuurlijk, programmatisch en technisch zijn de plannen nu zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen draaien puur op vrijwilligers. Tijdens de gezamenlijke medewerkerbijeenkomst in Oldeberkoop werd met een ferme handdruk van beide voorzitters de start van de samenwerking bezegeld.


Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.


Luisteren met Windows 10

Met Firefox :
1 klik gele blokje
2 op vraag  openen met:
3 kies Windows media speler
Met Chrome :
1 klik gele blokje
2 het bestand live.m3u wordt naar pc gedownload (download map)
3 open het bestand met Windows media speler
 
Met Microsoft Edge:
1 klik gele blokje
2 op vraag wat wilt u doen met live.m3u?
3 opslaan
4 downloaden voltooid
5 map openen (download map)
6 open het bestand met Windows media speler